Droga ze służebnością czy udziałem?

DROGA ZE SŁUŻEBNOŚCIĄ CZY Z UDZIAŁAMI

Dobrze znani nam Kargul i Pawlak odwieczni wrogo do siebie nastawieni przyjaciele toczyli zawzięte boje nie tylko o ”tatusiowe miedze”. Ktoś może powiedzieć, ale to były inne czasy, powojenne. No tak ale miedza to miedza musi się zgadzać co do palca….

Kłótnie o miedzę obecnie coraz częściej stają się kłótniami o drogę. W szale zakupu działki często będąc  w euforii kupujący zapominają o drodze twierdząc, że „przecież przyjechałem, do działki dojechałem, widzę , że jest czego chcieć więcej?”.

No właśnie i tu zaczynają się schody.. Najważniejszą rzeczą przy zakupie działki jest dojazd do niej. Jeśli nie możemy dojechać do posesji drogą asfaltową to dojazd może być ustanowiony drogą ze służebnością lub z udziałami.

Trzeba pamiętać, że jednym z wymogów otrzymania Decyzji o Warunkach Zabudowy jest dostęp do drogi publicznej. Zapewni to albo służebność albo udział w drodze.

Co to oznacza w praktyce?

Służebność to nic innego jak obciążenie jednej nieruchomości (nieruchomości obciążonej) na rzecz drugiej (nieruchomości władnącej). Regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego Art.285 do Art.295.

Osobą uprawioną do ustawienia służebności gruntowej jest jedynie właściciel nieruchomości obciążonej. Na tej służebności nie może być ustalona inna służebność.  Z art. 285 § 1 K.C jasno wynika, że służebność może zostać ustanowiona na rzecz jednego właściciela lub użytkownika nieruchomości.

Służebność drogową ustanawia się w zakresie przejścia, przejazdu lub przesyłu mediów.

Służebność oznacza zatem, że kupujący ma prawo korzystać z drogi ale właścicielem drogi nie jest.

Udział w drodze co to jest?

Udział w drodze polega na tym, że każdy z właścicieli nieruchomości może wykupić udział w drodze. Wtedy ma prawo do  całej drogi ale nie ma prawa do żadnej wyodrębnionej części drogi. Każdy z właścicieli może swój udział sprzedać lub oddać  w użytkowanie.

Co jest lepsze służebność czy udział w drodze?

To zależy czy jesteśmy kupującymi czy sprzedającymi.

Przy służebności właścicielem drogi jest osoba prywatna użyczająca dojazd do posesji. Zatem na nim spoczywają obowiązki odśnieżania, zapewnienia przejazdu, utwardzania itp.

Natomiast mając udział w drodze sami odpowiadamy za utrzymanie i stan drogi. A to może powodować konflikt na miarę wspomnianego Kargula i Pawlaka, czyli „ Sami swoi”. Na swoim.