Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny

Otrzymanie kredytu hipotecznego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków, które wpływają na zdolność kredytową. Istotne znaczenie ma wysokość zarobków, które stanowią jedno w ważnych kryteriów branych pod uwagę przez banki. W niniejszym artykule postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt hipoteczny oraz jakie pozostałe aspekty mają wpływ na zdolność kredytową.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Pierwszym pytaniem, jakie pojawia się w momencie ubiegania się o kredyt na dom lub mieszkanie jest: ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wpływ na zdolność kredytowa ma bowiem wiele czynników, a wysokość dochodów nie jest jedynym kryterium branym pod uwagę przez banki w momencie wydawania decyzji kredytowej.

Wysokość osiąganych zarobków pozwala jednak oszacować, o jaką wysokość kredytu możemy się ubiegać. Dodatkowo cenną wskazówką może być obliczenie wysokości obciążenia kredytem hipotecznym dochodów, które według Komisji Nadzoru Finansowego nie może przekraczać 42% dochodów netto. Eksperci finansowi obniżają jednak to kryterium do 30% dochodów netto. Uwzględniając te dane można przyjąć, że w przypadku zarobków na poziomie 4000 zł netto i braku dodatkowych zobowiązań finansowych maksymalna miesięczna kwota kredytu hipotecznego wynosić może 1200 zł (30%).

Bank przyznając pozytywną decyzję kredytową na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości musi mieć pewność, że danego kredytobiorcę stać na spłatę kredytu. Zatem ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny w 2022 o określonego wysokości?

Kredyt hipoteczny na 200 tys. zł:

W przypadku kredytu hipotecznego na poziomie 200 tys. zł oraz umowy kredytowej podpisanej na 25 lat, zarobki jednej osoby powinny oscylować w granicach 2800-3100 zł.

Kredyt hipoteczny 300 tys. zł:

Kredyt hipoteczny na kwotę 300 tys. zł oraz przypadku 25-cio letniego okresu kredytowania wymaga zarobków na poziomie około 3800 zł.

Kredyt hipoteczny 400 tys. zł:

W celu uzyskania kredytu hipotecznego w wysokości 400 tys. zł konieczne jest uzyskiwanie dochodów w wysokości co najmniej 4500 zł netto.

Należy również podkreślić, że same zarobki, choć wpływają znacząco na możliwość uzyskania kredytu hipotecznego, to jednak nie wszystko. Banki w przyznawaniu kredytów hipotecznych biorą również pod uwagę również inne aspekty.

Pozostałe czynniki pozwalające zaciągnąć kredyt hipoteczny

Aby otrzymać kredyt hipoteczny konieczne jest spełnienie określonych warunków, które obejmują zarówno wysokość uzyskiwanych zarobków, jak i inne czynniki, do których należą:

  • forma zatrudnienia – banki przykładają wagę do formy zatrudnienia oraz czasu jej trwania. Preferowane przez kredytodawców jest umowa o pracę na czas nieokreślony.
  • źródło dochodu – uzyskanie kredytu hipotecznego zależy również od tego, czy posiadasz własną działalność gospodarczą oraz jaki jest czas jej istnienia na rynku. Zwracają również uwagę na stabilność firmy, w której dana osoba jest zatrudniona. Preferowane są gwarantujące stały dochód jednostki strefy budżetowej.
  • miesięczne koszty utrzymania oraz inne zobowiązania finansowe – stanowią istotną informację dla banku, która pozwala na ocenę możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę. W przypadku wysokich zobowiązań przyznawana jest niższa zdolność kredytowa, nawet w przypadku wysokich zarobków.
  • ilość osób na utrzymaniu – ma bardzo duże znaczenie w procesie wydawania decyzji. Ilość uzyskiwanego dochodu przez członków rodziny jest sumowana, a następnie dzielona przez wszystkie osoby pozostające na utrzymaniu kredytobiorcy lub kredytobiorców.
  • wysokość wkładu własnego – im wyższy wkład własny, tym mniejsza wysokość zaciąganego kredytu, a tym samym większa zdolność kredytowa. W 2022 roku minimalna wysokość wkładu własnego to 20% nieruchomości, na którą zostaje przyznany kredyt hipoteczny.
  • wiek kredytobiorcy – kredyt hipoteczny jest przyznawany na okres 20-30 lat, dlatego istotne jest kryterium wiekowe. Kredytobiorca w momencie całkowitej spłaty nie powinien mieć więcej niż 75 lat.

Jak zatem widać w ustalaniu zdolności kredytowej ważne są nie tylko dochody, lecz również inne czynniki. Jeśli myślisz o kredycie hipotecznym, a banki odrzucają Twoje wnioski, istnieje kilka sposobów, aby podnieść zdolność kredytową.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny – sposoby na poprawę zdolności kredytowej

Przede wszystkim należy wiedzieć, że warunki kredytu hipotecznego oraz jego uzyskania mogą być różne w zależności od konkretnego banku. W związku z tym ubiegając się o kredyt hipoteczny warto przede wszystkim sprawdzić ofertę różnych kredytodawców. Często okazuje się, że warunki otrzymania kredytu hipotecznego w jednym banku są znacznie trudniejsze do zrealizowania niż w innym.

Kolejnym sposobem jest zadbanie o zdolność kredytową ograniczając różnego rodzaju zobowiązania finansowe. Kredytodawcy biorą pod uwagę wysokość regularnych wydatków oraz zaciągniętych pożyczek. W celu uzyskania kredytu hipotecznego warto spłacić kredyt gotówkowy czy karty kredytowe.

Kredyt hipoteczny można również spróbować zaciągnąć z współkredytobiorcą wykazującym się dobrą zdolnością kredytową. Dla młodych osób mogą to być rodzice. Kredyt można także zaciągnąć wspólnie z małżonkiem.

Ostatnim sposobem na zwiększenie szansy na uzyskanie kredytu hipotecznego jest wydłużenie okresu spłaty. Dłuższy okres kredytowania powoduje obniżenie raty kredytu hipotecznego, dzięki czemu banki chętniej udzielają pozytywnej decyzji kredytowej.