Jak sprawdzić czy działka jest budowlana?

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana

Budowa domu jednorodzinnego lub innej nieruchomości budowlanej wymaga zakupu odpowiedniej działki. W celu wybudowania na niej nieruchomości mieszkalnej musi posiadać ona status działki budowlanej. Ważne jest zatem, aby przed nabyciem działki upewnić się, jakie jest jej przeznaczenie. Z naszego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, czy działka jest budowlana.

Działka budowlana – czym się charakteryzuje?

Działka przeznaczona na cele budowlane, czyli budowę domu jednorodzinnego lub innej nieruchomości mieszkalnej w świetle obowiązujących przepisów prawnych musi posiadać status działki budowlanej. Definicję działki budowlanej znaleźć można w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 2.12 ustawy określa działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.

Działka budowlana powinna zatem spełniać kilka ważnych kryteriów: być przeznaczona na budowę nieruchomości (domu jednorodzinnego, wielorodzinnego, bloku, budynku użyteczności publicznej), posiadać dostęp do drogi publicznej, a także charakteryzować się odpowiednią wielkością i cechami geometrycznymi. Ważne jest również wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Jak sprawdzić przeznaczenie działki?

Przed nabyciem działki przeznaczonej na cele budowlane konieczne jest sprawdzenie jej statusu. Nawet jeśli w ogłoszeniu widnieje informacja, że działka jest budowlana, warto podjąć kilka kroków, które nas w tym utwierdzą. Na sprawdzenie przeznaczenia działki istnieje kilka sposobów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W pierwszej kolejności status działki można sprawdzić zapoznając się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). To z niego najłatwiej uzyskać informację, czy działka jest budowlana. MPZP można przede wszystkim znaleźć w internecie, co jest najszybszym i łatwo dostępnym rozwiązaniem. MPZP jest również dostępny w każdym urzędzie gminy lub miasta.

W MPZP znajdują się oznaczenia, z którymi należy się zapoznać, jeśli chcemy uzyskać informację o warunkach zabudowy. I tak np. oznaczenie MN wskazuje na budownictwo jednorodzinne, zaś MW oznacza budownictwo wielorodzinne.

Jeśli chcesz upewnić się, czy działka jest budowlana czy posiada inny status, najprostszym sposobem będzie zapoznanie się właśnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Udostępnienie wpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest jednak bezpłatne. Wypis do 5 stron kosztuje 30 zł, zaś każda dodatkowa strona kosztuje kolejne 20 zł. Maksymalna kwota, jaką można zapłacić za MPZP to 250 zł.

Podstawowe informacje związane z przeznaczeniem działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są również udostępnione przez Geoportal.gov.pl – zakładka „Plany zagospodarowania przestrzennego”, a także przez Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Warunkach zabudowy

Zdarza się również, że dana działka nie jest objęta MPZP. W tej sytuacji należy sprawdzić Warunki Zabudowy, które są udostępniane bezpłatnie. Można je uzyskać składając stosowny wniosek w urzędzie miasta lub gminy o wydanie warunków zabudowy. Wzór wniosku znaleźć można na oficjalnej stronie urzędu.

Każdorazowo przed zakupem działki należy uzyskać na jej temat niezbędne informacje, w tym przede wszystkim dotyczące jej przeznaczenia. W tym celu poproś sprzedawcę nieruchomości o udostępnienie niezbędnych informacji, takich jak numer działki oraz numer księgi wieczystej.