Kredyt hipoteczny – ile wkładu własnego w 2022 roku?

O własnym mieszkaniu marzy wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają własną drogę życiową. Znacząca część z nich nie ma jednak możliwości zakupu nieruchomości bez dodatkowego wsparcia finansowego, jakim jest kredyt hipoteczny. Aby zaciągając kredyt hipoteczny konieczne jest jednak posiadanie wkłady własnego. Jak obliczyć wkład własny przy kredycie hipotecznym? Podpowiadamy!

Wkład własny do kredytu hipotecznego – definicja

Jeśli chcesz kupić własne mieszkanie zapewne rozważasz zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Do jego otrzymania niezbędne jest jednak posiadanie wkładu własnego, czyli kapitału wymaganego przez bank od kredytobiorcy. W praktyce oznacza to, że w celu sfinansowania nieruchomości, którą chcemy nabyć, musimy posiadać określoną część jego wartości – banki nie przyznają kredytów na całość wartości mieszkania, domu czy działki. Określoną przez bank część wartości nieruchomości kredytobiorca jest zobowiązany do pokrycia z własnych środków.

Wysokość wymaganego wkładu własnego do kredytu hipotecznego jest ustalana przez banki na podstawie Rekomendacji S opracowywanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aktualnie wynosi ona 20% wartości nieruchomości. Istnieje jednak możliwość skorzystania z kredytu hipotecznego o niższym wymaganym wkładzie własnym, jednak przekłada się to na różne konsekwencje np. w postaci wyższych rat kredytu.

Dlaczego banki wymagają wkładu własnego?

Minimalny wkład własny do kredytu hipotecznego wymagany jest przez banki w celu redukcji ryzyka kredytowego. Zabezpiecza to interesy banku, a także gwarantuje stabilność rynku kredytowego. Co więcej zabezpiecza on również interes klientów, a także zmniejsza ryzyko spekulacji na rynku mieszkaniowym oraz stabilizuje ceny nieruchomości.

Wymóg posiadania wkładu własnego w celu otrzymania kredytu hipotecznego daje również bankom możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy. W przypadku posiadania określonych kwot finansowych bank zyskuje pewność, że będzie on w stanie spłacać przyszłe zobowiązania finansowe wynikające z zaciągniętego kredytu. Posiadanie oszczędności oznacza dla banku, że dany klient jest rzetelny i wiarygodny finansowo, dlatego nie powinien mieć problemów ze spłatą kredytu.

Wkład własny powinien wynikać z posiadanych przez potencjalnego kredytobiorcę oszczędności. Niezbyt dobrym rozwiązaniem jest zaczerpnięcie kredytu gotówkowego na ten cel, ponieważ banki nie akceptują tego rodzaju rozwiązań. Zadłużenie kredytem gotówkowym obniża zdolność kredytową, zmniejszając szansę na uzyskanie zgody na kredytowanie z banku. Jeśli zatem poszukujesz rozwiązań, które umożliwią Ci zaczerpnięcie kredytu przy niewielkim wkładzie własnym, postaraj się znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny oraz ofertę banku, w której wymagany jest niski wkład własny.

Kredyt hipoteczny – ile wkładu własnego minimalnie wymagają banki?

Chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny wiele osób zastanawia się, ile wynosi minimalny wkład własny? Rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%. Wiele banków omija jednak tą rekomendację, starając się zapewnić klientom możliwość uzyskania kredytu hipotecznego przy wysokość wkładu własnego na poziomie 10%.

Kredyty hipoteczne z niższym wymaganym wkładem własnym oznaczają jednak konieczność spełnienia dodatkowych wymagań. Przede wszystkim niski wkład własny oznacza z reguły podwyższenie marży kredytu, a co się z tym wiąże kredyt staje się droższy. Dodatkowo banki wymagają często dodatkowych zabezpieczeń, jakimi może być np. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) podwyższającego całkowity koszt kredytu.

Należy również podkreślić, że wyższy wkład własny to również korzystniejsze warunki umowy, czyli mniejsza wysokość długu oraz tańszy koszt kredytu. Większe oszczędności są również podstawą dla banku do zwiększenia zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy, a tym samym stanowią szansę na łatwiejsze przyznanie kredytu hipotecznego.

Wkład własny w 2022 – czy można wziąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Uzyskanie kredytu mieszkaniowego bez posiadania określonego wkładu własnego jest w obecnej sytuacji niemal niemożliwe. Obowiązująca banki Rekomendacja S zobowiązuje banki do udzielania kredytów hipotecznych wyłącznie w sytuacji dysponowania przez kredytobiorcę wkładem własnym. Rozwiązaniem jest jednak wprowadzona przez program Polski Ład reforma, która zakłada opłacanie w określonych w ustawie przypadkach wkładu własnego w postaci tzw. gwarancji uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego.