Leasing nieruchomości – co to takiego?

Leasing nieruchomości - co to takiego

Leasing niemal od razu kojarzy się z samochodami lub maszynami, jednak nie są to jedyne sposoby zastosowania tego narzędzia finansowego. Jest to także rozwiązanie, które zastosować można w przypadku nieruchomości. Co dokładnie oznacza leasing nieruchomości? Jakie zalety i wady posiada to rozwiązanie? I czym różni się od kredytu hipotecznego? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w naszym artykule!

Leasing nieruchomości – co to jest?

Leasing jest rodzajem umowy, w której jedna ze stron, czyli leasingodawca, umożliwia drugiej stronie – leasingobiorcy – odpłatne wykorzystanie określonych rzeczy. Przedmiotem umowy leasingowej mogą być wyłączenie rzeczy materialne, zatem nie może ona obejmować wartości niematerialnych oraz prawnych.

Na czym polega leasing nieruchomości? Dotyczy on różnego rodzaju budynków, w tym handlowych, produkcyjnych, usługowych, a nawet mieszkalnych. Leasingodawca, czyli właściciel obiektu, oddaje go w użytkowanie leasingobiorcy, który w zamian za korzystanie z niego ponosi określone w umowie opłaty. Ważnym aspektem jest także przeniesienie prawa własności do lokalu, który odróżnia umowę leasingową od umowy najmu. W tym pierwszym przypadku następuje bowiem przeniesienie prawa własności, zaś w najmie taka sytuacja nie ma miejsca.

Formy leasingu nieruchomości

Moment przeniesienia prawa własności może być różny. Zależy on od modelu leasingu, który wybrały strony. Możliwości są dwie – leasing operacyjny lub leasing finansowy.

Leasing operacyjny zakłada, że na czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje w majątku leasingodawcy stanowiąc jego środek trwały. Leasingodawca ma prawo do dokonania wykupu i przeniesienia własności dopiero po upływie czasu trwania umowy.

Leasing finansowy oznacza z kolei przeniesienie prawa do nieruchomości i włączenie jej jako środku trwałego leasingobiorcy już w momencie zawarcia umowy. W związku z tym to na leasingobiorcy spoczywa konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych budynku. Wykup nieruchomości następuje automatycznie wraz z zapłatą ostatniej raty leasingowej.

Mało popularną, choć interesującą opcją jest leasing zwrotny nieruchomości, w którym przeniesienie prawa własności następuje od leasingobiorcy do leasingodawcy, czyli odwrotnie niż w pozostałych dwóch przypadkach. Leasingodawcą jest zazwyczaj firma leasingowa. Dotychczasowy właściciel, pomimo odsprzedaży nieruchomości, zastrzega sobie prawo do korzystania z budynku lub lokalu. Jest to bardzo dobry sposób dla firm, które zyskują gotówkę przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z dotychczasowego środka trwałego.

Leasing nieruchomości a kredyt hipoteczny

Leasing nieruchomości w niektórych przypadkach jest dobrą alternatywą dla kredytu hipotecznego.

Leasing nieruchomości

  • mało formalności, łatwa procedura uzyskania leasingu, 
  • niewielki wpływ zdolności kredytowej na zawarcie umowy leasingu,
  • krótszy okres spłaty,
  • możliwość włączenia części kosztów związanych z leasingiem w koszty prowadzenia firmy, a tym samym zapłaty mniejszego podatku.

Kredyt hipoteczny:

  • duża ilość formalności do wypełnienia,
  • istotna rola zdolności kredytowej na decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego,
  • dłuższy okres spłaty, 
  • kredytu nie można uznać za koszty firmowe.

Leasing nieruchomości czy kredyt hipoteczny – co wybrać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, choć na pierwszy rzut oka leasing nieruchomości wygląda atrakcyjniej. Jest to jednak opcja droższa, dlatego nie zawsze opłacalna. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników i na podstawie indywidualnych możliwości oraz potrzeb dobrać najlepsze dla nas rozwiązanie.

Zalety i wady leasingu nieruchomości

Leasing nieruchomości posiada wiele zalet, wśród których znajdują się wspomniane powyżej minimum formalności związanych z podpisaniem umowy, krótki czas oczekiwania na decyzję, brak konieczności spełniania wymogów z zakresu zdolności kredytowej, a także możliwość wrzucenia opłat leasingowych w koszty prowadzenia działalności firmowej. Zaletą jest również możliwość przeniesienia praw własności – opłacana nieruchomość staje się środkiem trwałym leasingobiorcy w momencie zawarcia lub zakończeniu umowy. Jest to w wielu przypadkach lepsze niż wynajem, ponieważ we wspomnianej drugiej sytuacji inwestuje się w nieruchomość należącą do kogoś innego.

Nie jest to jednak rozwiązanie bez wad. Przede wszystkim leasingodawcy często ustalają minimalną wartość, jaką musi mieć nieruchomość, aby mogła zostać nabyta w tej formie, co stanowi duże utrudnienie dla wielu firm, szczególnie z sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Leasingodawcy mają także prawo do rozwiązania umowy z leasingobiorcą, gdy ten nie opłaci kilku kolejnych rat, co oznacza utratę wpłaconych dotychczas środków finansowych. W umowie leasingowej, w odróżnieniu do umowy kredytu hipotecznego, nie ma także możliwości nadpłacenia kolejnych rat.